Dagkirurgi

Att bli opererad dagkirurgiskt betyder att du får åka hem samma dag som du har blivit opererad.

Vid manlig omskärelse avlägsnar man antingen hela eller en del av förhuden.

Detta är ett kirurgiskt ingrepp som resulterar i att ollonet kommer att vara fritt från förhud.

Behandlingen kan vara bra, eller rent ut sagt nödvändig, om förhuden är för trång så att det är svårt att dra tillbaka den vid rengöring.

Detta problem kan leda till en inflammerad penis.

En omskärelse sker oftast när en pojke är några veckors gammal, men ingreppet kan också utföras på äldre barn och vuxna.