Vår patientförsäkring

Vi är en säker klinik.

Alla våra behandlingar är försäkrade via Folksam försäkring.